Kurumsal

HAKKIMIZDA

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.


Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.


DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık; "Kazan Kazan" felsefesine uygun olarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak
Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak
Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla; Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak
Takım Ruhu; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak
Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak
Güvenilirlik; Paydaşlara verdiğimiz sözleri tutmak, yalan söylememek, etik değerlere uyum sağlamak
İşbirliklerini Geliştirme; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile "Kazan Kazan" felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak
Sorumluluk Alma; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak

VİZYONUMUZ

Lojistikte, farklılıklar yaratarak ve sürekli büyüyerek, liderlik konumunu sürdüren bir marka olmak.

MİSYONUMUZ

COLOS, lojistik hizmetler sunan yenilikçi ve lider bir şirketler grubudur.

POLİTİKALAR

KALİTE POLİTİKASI

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan Colos Logistics Yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda Colos Yönetimi; müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımını benimsemiştir.

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI


Colos Lojistik, lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek;
  • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerinde, çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliğini / çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi,
  • Çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefler. Bunu gerçekleştirmek amacıyla günümüz ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak neler yapmamız gerektiği konusunda yol gösterir.
Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen çevrenin korunması olsa da sürdürülebilirliği doğru tanımlamak için ekonomik ve sosyal açıdan da bakılması gerekir.
Çevresel sürdürülebilirlik: Colos Lojistik olarak çevresel etkilerimizi enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması ve atık yönetimi alanlarında yönetiyoruz. Enerji kaynaklarını seçerken yenilenebilir kaynakları tercih etmeye çalışıyoruz. Enerji tüketimlerimizi ölçerek, bunları azaltmak için yapılması gerekenleri belirliyoruz. Bu kapsamda hem operasyonel süreçlerimizi hem de destek faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Aydınlatma ve ısınma amaçlı kullandığımız kaynakları, lojistik merkezlerimizde kullandığımız ekipmanları, müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz taşıma modlarını ve araçlarımızı seçerken çevreyi korumaya özen gösteriyoruz. Atık yönetimi kapsamında birlikte çalışacağımız iş ortaklarını belirlerken, yasal ve diğer gerekliliklere uygun çalışılmasına dikkat ediyoruz.